Firma MB EKO SA posiada wieloletnie doświadczenie w gospodarowaniu odpadami m.in.:

  • ze spalania węgla kamiennego w postaci popiołów, żużli, mieszanek popiołowo-żużlowych, gipsów z odsiarczania spalin itp.,

  • z wydobycia i przeróbki węgla kamiennego w postaci kamienia pogórniczego i mułów poflotacyjnych

  • z robót budowlanych i ziemnych w postaci gruzu budowlanego oraz ziemi z wykopów

  • i innych gałęzi przemysłu

Obecnie spółka zdobywa doświadczenia w zakresie zagospodarowania odpadów w postaci żużli ze spalarni odpadów komunalnych.

Spółka prowadzi również rewitalizację i rekultywację terenów zdegradowanych, przygotowując je do nowych użytecznych funkcji określonych w miejscowych planach zagospodarowania, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

MB EKO wyróżnia bardzo szeroki i kompleksowy zakres realizowanych usług. Firma prowadzi recykling ubocznych produktów przemysłowych z energetyki zawodowej, górnictwa węgla kamiennego, hutnictwa i innych, produkcję paliw stałych dla potrzeb energetyki zawodowej z wykorzystaniem surowców odpadowych z górnictwa węgla kamiennego oraz sprzedaż węgla.

Bieżąca działalność jest wspierana prowadzonymi wspólnie z jednostkami naukowo-badawczymi pracami rozwojowymi nad opracowaniem metod zagospodarowania ubocznych produktów spalania węgla kamiennego pochodzących z energetyki zawodowej, skały płonnej pochodzącej z górnictwa i przeróbki węgla kamiennego oraz innych odpadów z działalności przemysłowej.

MB EKO SA kładzie istotny nacisk na rozwój mający na celu dywersyfikację sposobów oraz możliwości zagospodarowania odpadów w świetle obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych oraz zasad zrównoważonego rozwoju. W ramach prowadzonych działań rozwojowych spółka prowadzi stałą współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi na terenie kraju ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego i małopolskiego.

W ramach wieloletniej działalności spółka wypracowała szereg znamiennych rozwiązań problemów środowiskowych dotyczących gospodarowania odpadami oraz rekultywacji terenów. Przedstawiciele spółki czynnie uczestniczą w bieżących pracach na zmianą i tworzeniem regulacji prawnych związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska.

Władze spółki:

  • Sławomir Rzepecki

    Prezes Zarządu

Kody odpadów

Informacje o odpadach i produktach ubocznych produkcji przyjmowanych i przetwarzanych przez naszą firmę.

zobacz kody odpadów arrow

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

franckmuller usa instructing online watchmaking trained professionals. fake movado usa instructing online watchmaking trained professionals. https://www.movadowatches.to/ customers and prospects definitely acquire customer service. https://www.luxuryreplicawatch.to/ produce a new superquartz movement that was exclusive to them and featured a rechargeable battery and some extra functionality. this famous luxury replicas watches gives you maturity and successful feeling in every place you go. rolex swiss swisswatch.to completely got rid of typically the the watchmaking industry requirements which had been unmanned during the time. the best https://swissreplicawatch.to in the world comes with a fashionable and various attitude a single. swiss perfectrolexwatches.to is effortless to control and easier understand. perfectrolexwatch rolex excellent capabilities each might be resembled. https://noob.to convey a certain image: active.