Firma MB EKO SA posiada wieloletnie doświadczenie w gospodarowaniu odpadami m.in.:

  • ze spalania węgla kamiennego w postaci popiołów, żużli, mieszanek popiołowo-żużlowych, gipsów z odsiarczania spalin itp.,

  • z wydobycia i przeróbki węgla kamiennego w postaci kamienia pogórniczego i mułów poflotacyjnych

  • z robót budowlanych i ziemnych w postaci gruzu budowlanego oraz ziemi z wykopów

  • i innych gałęzi przemysłu

Obecnie spółka zdobywa doświadczenia w zakresie zagospodarowania odpadów w postaci żużli ze spalarni odpadów komunalnych.

Spółka prowadzi również rewitalizację i rekultywację terenów zdegradowanych, przygotowując je do nowych użytecznych funkcji określonych w miejscowych planach zagospodarowania, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

MB EKO wyróżnia bardzo szeroki i kompleksowy zakres realizowanych usług. Firma prowadzi recykling ubocznych produktów przemysłowych z energetyki zawodowej, górnictwa węgla kamiennego, hutnictwa i innych, produkcję paliw stałych dla potrzeb energetyki zawodowej z wykorzystaniem surowców odpadowych z górnictwa węgla kamiennego oraz sprzedaż węgla.

Bieżąca działalność jest wspierana prowadzonymi wspólnie z jednostkami naukowo-badawczymi pracami rozwojowymi nad opracowaniem metod zagospodarowania ubocznych produktów spalania węgla kamiennego pochodzących z energetyki zawodowej, skały płonnej pochodzącej z górnictwa i przeróbki węgla kamiennego oraz innych odpadów z działalności przemysłowej.

MB EKO SA kładzie istotny nacisk na rozwój mający na celu dywersyfikację sposobów oraz możliwości zagospodarowania odpadów w świetle obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych oraz zasad zrównoważonego rozwoju. W ramach prowadzonych działań rozwojowych spółka prowadzi stałą współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi na terenie kraju ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego i małopolskiego.

W ramach wieloletniej działalności spółka wypracowała szereg znamiennych rozwiązań problemów środowiskowych dotyczących gospodarowania odpadami oraz rekultywacji terenów. Przedstawiciele spółki czynnie uczestniczą w bieżących pracach na zmianą i tworzeniem regulacji prawnych związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska.

 

Zarząd:

Rada Nadzorcza:

 

Kody odpadów

Informacje o odpadach i produktach ubocznych produkcji przyjmowanych i przetwarzanych przez naszą firmę.

zobacz kody odpadów arrow

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności